• NIELIMITOWANY DOSTĘP

    DO INTERNETU

  • SYMETRYCZNE PRZEPUSTOWOŚCI

    SERWIS 24H

  • ZESTAW INSTALACYJNY

    OD ZŁOTÓWKI NETTO

Aktualności

Ogłoszenie 30-12-2016

Szanowni Państwo

Informujemy, iż firma ABC Tomasz Tuszyński ul. Armii Krajowej 16 07-130 Łochów posługująca się nr Nip: 8241030426 została połączona z firmą NETCOM IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku ul. Kopernika 95 lok. 6 15-396 Białystok, poprzez przeniesienie aportem całego przedsiębiorstwa, tj. w trybie art. 55(2) i nast. kodeksu cywilnego, ze skutkami określonymi w art. 55(4) kodeksu cywilnego, zgodnie z którym NETCOM IT Sp. z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa ABC Tomasz Tuszyński. Dotyczy to w szczególności wszelkich wierzytelności wynikających z dotychczas zawartych umów, jak również odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach dotychczasowej działalności gospodarczej. Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności a umowy zawarte przez ABC Tomasz Tuszyński pozostają w mocy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.12.2016 dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000596343 .

 

Wszystkie warunki umowy zawarte do dnia 15.12.2016 tj. cena abonamentu nr kontaktowe oraz prędkość pozostają bez zmian o ile nie zechcą państwo skorzystać z naszych nowych promocji.

 

Pragniemy poinformować, iż nasi konsultanci udzielą Państwu wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wprowadzonymi zmianami.

Ogłoszenie 5-12-2016

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma ABC Tomasz Tuszyński została przejęta przez firmę NETCOM IT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, oddział Łochów Armii Krajowej 16 07-130 Łochów Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokona okresie do 2 miesięcy aktualizacji wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000596343. W wyniku dokonanego przejęcia zmianie ulegną: Nazwa firmy Netcom IT Sp. z o.o., adres: ul. Kopernika 95 lok. 6, 15-396 Białystok, NIP: 5423251692, Regon: 363479910 Spółka będzie używała w obrocie gospodarczym skróconej nazwy w brzmieniu: NETCOM IT Sp. z o.o.

Przejęcie nastąpiło w dniu 30.11.2016 poprzez przeniesienie aportem całego przedsiębiorstwa, tj. w trybie art. 55(2) i nast. kodeksu cywilnego, ze skutkami określonymi w art. 55(4) kodeksu cywilnego, zgodnie z którym NETCOM IT Sp. z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa ABC Tomasz Tuszyński Armii Krajowej 16 07-130 Łochów. Dotyczy to w szczególności wszelkich wierzytelności wynikających z dotychczas zawartych umów, jak również odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach dotychczasowej działalności gospodarczej.Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności a umowy zawarte przez ABC Tomasz Tuszyński pozostają w mocy.

Ponadto od momentu pojawienia się wpisu Zostaną wdrożone nowe korzystniejsze promocje usług internetowych które zostaną opublikowane na stronie 01.012016

 

Dane jakimi można się posługiwać w korespondencji z Netcom IT Sp. z o.o.

NETCOM IT Sp. z o.o.

Armii Krajowej 16 07-130 Łochów

NIP 5423251692

Regon: 363479910

 

NETCOM IT Sp. z o.o.

Kopernika 95 lok.6 Białystok

NIP 5423251692

Regon: 363479910

Pragniemy poinformować, iż nasi konsultanci udzielą Państwu wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wprowadzonymi zmianami.

Z poważaniem zarząd Spółki